Naše reference

Projekty založené na principech Linked Data:

  • Hospodaření obcí - Tato aplikace zobrazuje hospodaření jednotlivých obcí v roce 2010. Umožňuje data procházet, srovnávat a zobrazovat nad nimi statistiky. Umožňuje také data agregovat na úrovni okresů, krajů nebo celé České republiky.
  • Rejstřík škol - Linked Data verze rejstříku škol. Práce začala převedením dostupných dat do Linked Data formy, následně proběhlo zpracování dat a linkování dat na jiná Linked Data. Výsledkem je aplikace umožňující různé statistiky nad daty o školách.
  • Payola - framework pro analýzu a vizualizaci RDF dat - Projekt umožňuje vytvářet analýzy RDF dat. Tyto analýzy sdílet mezi uživateli a výsledky vizuálně procházet či stáhnout opět jako Linked Data. Nástroj obsahuje podporu pro složitější grafové algoritmy a přizpůsobitelnou vizualizaci na základě použité ontologie/slovníku.
  • ODCleanStore a Strigil - ETL nástroj pro extrakci, transformaci, čištění a publikování linked dat.

Projekty pro státní správu

Spolupráce

  • Organizovali jsme na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky konferenci seminář Otevřená data a veřejná správa: rakouské zkušenosti a jejich využití v ČR..
  • Společnost dgMarket poskytuje data o veřejných zakázkách stovkám tisíc zákazníkům. Spolupracujeme s touto společností na publikaci jejích dat dle Linked Data principů.
  • Spolupracujeme s firmou Komix na analýze dat důchodové reformy a využití Linked Dat v tomto projektu.
  • Spolupracujeme s APUEN („Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce"), který sdružuje výrobce SW pro veřejné zakázky. Zasazujeme se o podporu Linked Dat ze strany výrobců.
  • Spolupracujeme s Ministerstvem financí na využití Linked Data pro prezentaci jejich dat.