Semantica.cz

Jsme tým Linked Data expertů a výzkumníků z výzkumné skupiny XML and Web Engineering Research Group Katedry softwarového inženýrství Univerzity Karlovy v Praze.

Jsme spoluzakladeteli iniciativy OpenData.cz, která si klade za cíl vybudovat otevřenou datovou infrastrukturu v České Republice. Podílíme se také na evropském projektu LOD2, který pracuje na výzkumu a vývoji celé řady Linked Data nástrojů a udává tempo Linked Data výzkumu a vývoje.

Spolupracujeme nebo jsme spolupracovali s celou řadou výzkumných institucí (např. Universität Leipzig, Digital Enterprise Research Institute, Fraunhofer FOKUS). Spolupracujeme také s ministerstvy (např. Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo financí ČR).

Náš cíl

Pomoci firmám a dalším institucím pochopit potenciál propojených dat (tzv. Linked Dat), co jim tento koncept přinese. Naším cílem je také pomoci jim tento koncept práce s daty zavést v jejich firmě/instituci. Seznam našich služeb je v sekci Služby